V sobotu, 11. září 2021 uspořádala Česká školička v Basileji
výlet krajanů do skanzenu Ballenberg
.

Zájezdový autobus vyjel z Basileje v 8:30 a       v  Liestalu se připojili další účastníci, celkem 23 dětí a jejich rodiče. Akce byla otevřená všem zájemcům, nejen dětem z české školy a tak se díky reklamě na sociálních sítích spolku DOMOV přidali i krajané z okolí, další dvě rodiny na nás čekali už v Ballenbergu. 

 Skanzen nabízí spoustu atrakcí a každá skupinka si vybrala podle svého zájmu: prohlídka staveb z minulých století a přírodní lékárny, přihlížení živého předvádění řemesel: pečení chleba, výroba sýra, hrnčířství, řezbářství, pila poháněná vodním kolem, tkaní, šití.
V nové cihelně si každý mohl vytvořit hliněnou tašku, vypálit jí anebo klást už hotové na střechu. Děti vyzkoušely hry dřívějších dob, prolezly si kouzelný les a pozorovali různá hospodářská zvířata a jejich mlád‘ata.

Pevným bodem programu bylo pečení buřtíků vedle dětského hřiště a výběhu koziček. Děti i rodiče měli možnost se vzájemně seznámit i s novými kamarády. 

Slunečné počasí babího léta umožnilo příjemný pobyt venku. Cestou zpět si všichni měli co povídat. Vrátili jsme se plní skvělých zážitků        v 18 hodin.