Česká školička Tulipán v Basileji

 

vznikla v dubnu 2012 pod záštitou a za velké podpory Československého spolku DOMOV, který nám nadále aktivně pomáhá. Na jeho žádost nám Ministerstvo zahraničí přiděluje finanční částku na nákup učebnic a učebních pomůcek.

 

Řídíme se konceptem České školy bez hranic se kterou spolupracujeme. Navštěvujeme mezinárodní konference                  o bilingvismu pořádané v Praze, získáváme hodnotné informace o krajanské činnosti                  v zahraničí.

 

Oba basilejské kantony se zasazují programem HSK (Heimatliche Sprache und Kultur) o výuku dětí v jejich mateřštině. Pod jejich organizací        se účastníme několika školení za rok, jejichž výsledkem je např. skutečnost, že  naši žáci obdrží na konci každého školního roku vysvědčení s mezinárodně platným hodnocením.

 

Velmi si vážíme i podpory Velvyslanectví ČR v Bernu, které též přispívá k výměně informací a spolupráci s jinými českými školami ve Švýcarsku.