Naše cíle:

 

       

1.Rozvoj řeči

 

Rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních -vnímání, naslouchání, porozumění i produktivních -výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování.

 

2.Seznamování se s dětmi mající stejné kořeny

 

Navázání nových kontaktů.

 

3.Vytvoření povědomí o české lidové tradici a zvycích

 

Přibližovat dětem české lidové tradice, vytvořit povědomí o zvycích. Poznat humor a vtip v lidové slovesnosti, písni.

 

4.Prožít příjemné chvíle v kolektivu dětí

 

Uvědomit si sílu společného prožitku,radosti.

 

 

Metodika:

        

říkanky a básničky, písničky, tanečky

slovní, stolní i pohybové hry,

čtení a vyprávění pohádek, obrázkové čtení, tvoření a výtvarno, maňásek, dramatizace...

společná svačina

 

Témata:

        

rodina, zvířátka, narozeniny, oblečení, jídlo, v obchodě, tělo, roční období, svátky a zvyky, počasí, dům, na vesnici, ve městě, denní režim, pohádky, hračky, sporty, cestování, hudební nástroje, dopravní prostředky, povolání...

 

Oslavy:

dětský karneval

Velikonoce s pomlázkou

dětský den

Mikuláš s nadílkou

Vánoce