Naše cíle:

 

       

1.Rozvoj řeči

 

Rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních -vnímání, naslouchání, porozumění i produktivních -výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování.

 

2.Seznamování se s dětmi mající stejné kořeny

 

Navázání nových kontaktů.

 

3.Vytvoření povědomí o české lidové tradici a zvycích

 

Přibližovat dětem české lidové tradice, vytvořit povědomí o zvycích. Poznat humor a vtip v lidové slovesnosti, písni.

 

4.Prožít příjemné chvíle v kolektivu dětí

 

Uvědomit si sílu společného prožitku,radosti.

 

 

Metodika:

        

říkanky, písničky, popěvky, hry, čtení a vyprávění pohádek,výtvarno, maňásek, divadlo...

 

Témata:

        

rodina, dopravni prostředky, zvířátka, narozeniny, oblečení, jídlo, v obchodě, tělo, roční období, počasí, dům, na vesnici, ve městě, denní režim...