Školní výuka

České školičky Tulipán v Basileji

je doplňkovým vzděláním českého jazyka a kultury k povinnému školnímu vyučování ve Švýcarsku. Probíhá jednou týdně na různých místech kantonu Basilej a je přístupná nejen krajanům žijícím ve Švýcarsku, ale i v sousedním Německu či Francii.

 

Hlavní úloha spočívá v ovládnutí českého jazyka slovem i písmem a poznání českých reálií –jak zeměpisných tak historických. Českou kulturu zprostředkovávají písně, pohádky, básně, hádanky, říkadla, komiksy a ilustrace českých autorů, slavíme významné svátky a výročí ČR, dodržujeme zvyky a tradice. Děti navštěvují českou školu dobrovolně a ve volném čase, proto je během vyučování kladen důraz na jejich dobrou motivaci. K té přispívají pestré formy výuky, ve kterých jsou podle učitele národů J. A. Komenského zapojeny pokud možno všechny smysly.

  

V případě zájmu napište přes rubriku „Kontakt“ mail. Po ukázkové hodině obdržíte formulář přihlášky, jejím vyplněním zavážete své dítě k návštěvě vyučování po dobu jednoho semestru.

 

Potřebné učebnice zajišťuje bezplatně škola.